Het P&O netwerk

Het P&O netwerk is een aantal jaren geleden ontstaan op initiatief van een P&O-er van een van de schoolbesturen. Schoolbesturen zijn door schaalvergroting in de afgelopen jaren groter geworden. Vanwege de steeds veranderende en meer complex wordende regelgeving is het aantal schoolbesturen dat de eigen personele en financiĆ«le administratie zelf is gaan voeren  steeds groter geworden. Het gevoel om vragen aan elkaar te kunnen stellen, van elkaars kennis gebruik te kunnen maken, heeft er aan bij gedragen dat het initiatief is uitgegroeid tot een regelmatig samen komen van P&O-ers.  Besturen die niet over een eigen personeelsfunctionaris beschikken kunnen ook zelf bij dit periodiek overleg aanschuiven. Naast kennisdeling wordt in dit overleg ook de aanzet gegeven voor het maken van nieuw beleid op personeelsgebied.

De schoolbesturenvinden dit netwerk zo belangrijk, dat ze het een blijvend plekje hebben willen geven. Het ontstaan van TCOZ was het unieke moment om daar ook het P&O netwerk onder te brengen en vandaaruit te laten organiseren. De directeur/ bestuurder heeft in zijn opdracht die organisatie meegekregen.

Maandelijks komt het P&O netwerk bijeen.